Tag: Японска калиграфия

За японската култура

Японска калиграфия – шодо

Японската калифиграфия се нарича “шодо“. Това е едно от най-популярните изящни изкуства в Япония, а калиграфските работи се ценят колкото живописта. В завършената калиграфска творба няма нищо излишно или случайно. Има определен ред при изписването на елементите върху оризовата хартия с бамбукова четка и туш. За всяка линия и точка са важни началото, посоката, формата […]