Tag: японска писменост

Книги

Книга за китайските йероглифи в японската писменост

Книгата “Йероглифите” от Братислав Иванов разглежда етимологията и семиотиката на съвременните йероглифи в писменостите на Китай и Япония (Издателство “Изток-Запад”). Тя се състои от две части – кратък увод в китайските йероглифи с оглед и на функционирането им в японската писменост, и етимология на сто китайски йероглифа. Стоте йероглифа са подбрани от китайското министерство на […]